Pilerensningsanlæg til kloakering i det åbne land

Et pilerensningsanlæg er en miljørigtig løsning, fordi der ikke sker udledning til omgivelserne eller nedsivning til grundvandet. Vandet forsvinder fra det tætte bassinanlæg ved at fordampe fra jorden og pilene til den omgivne luft.

 

Derudover kan det fleksible anlæg anvendes både som enkelt- eller flerbrugeranlæg, og høj grundvandsstand er ingen hindring for anlæggets funktionalitet. Samtidig er pilerensningsanlæg fritaget for spildevandsafgift, da der ikke udledes noget.

                                                                         

                                                                     

                                                                                        

Til forside
Print
Sitemap

N.J. Totalbyg leverer byggeri i totalentreprise til netop dit projekt. Vi har mange års erfaring med byggeri af forskellig art og vi kan således rådgive dig på et højt niveau. Vi vægter samarbejdet med kunden højt, således dine visioner opfyldes. Ved at skabe et tæt samarbejde, kombinerer vi dine erfaringer med vores så dit nye byggeri er fremtidssikret på alle områder. Kontakt os her »

 

Teestrup Overdrevsvej 1, 4690 Haslev » Tlf. 5632 5122 » Mail: nj@njtotalbyg.dk » Fax: 5632 5123 » CVR.: 3214 0114